VPIS V JUDO KLUB GORICA

IZJAVA

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica športne organizacije: JUDO KLUB GORICA in da sprejemam

 • Statut ter vse ostale akte športne organizacije (objavljeni na https://judoklub.si), s katerim sem seznanjen ter sem se pripravljen ravnati po njih.
 • Seznanjen sem, da lahko pri vadbi pride do nenamernih poškodb ter da otrok trenira na lastno odgovornost.
 • Izrecno soglašam, da športna organizacija zbira in obdeluje moje osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o
  varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in Uredbo GDPR ter internimi akti športne organizacije, in sicer za vse
  potrebe, ki izhajajo iz naslova delovanja športne organizacije, članstva v športni organizaciji in vodenja evidence
  članstva ter registracije pri panožni zvezi, pošiljanja računov, obvestil o dogodkih, ponudbah in aktivnostih športne
  organizacije ter prijavah na tekmovanje, po potrebi pa tudi za sklenitev zavarovanja za tujino. Soglašam tudi z javnim
  objavljanjem slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost športne organizacije in vsebuje moje/otrokove
  posnetke. Izrecno izjavljam, da soglasje velja do preklica ter da je moje soglasje prostovoljno in sem prejel vse
  informacije, zakaj se bodo moji osebni podatki uporabljali. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli na e-naslov
  obvestila@judoklub.si zahtevam, da športna organizacija preneha uporabljati osebne podatke za zgoraj navedene namene.
Ime in priimek
E-pošta:
@
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna št.)
Pošta (kraj bivanja)
Poštna številka
GSM (kontaktna št.)
Ime in priimek 1. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 1. starša (zakonitega zastopnika)
E-pošta 1. starša (zakonitega zastopnika)
@
Zaposlitev 1. starša
Poklic 1. starša
Ime in priimek 2. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 2. starša
E-pošta 2. starša
@
Zaposlitev 2. starša
Poklic 2. starša
EMŠO
Davčna številka
Registracijska številka (panožne zveze)
Št. osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
Veljavnost osebnega dokumenta
Št. zdravstvene izkaznice
Št. TRR
Šola
Razred
Razrednik
Opombe
Veljavnost zdravniškega potrdila
Zdravstvene težave (Bolezni, alergije ...)
Sorodniki v klubu/društvu
Da, strinjam se s in želim dostopati do judogorica.spletni-portal.si kot registrirani uporabnik.